Ontdek wat er leeft op het domein

Samenwerking met externen

Samenwerking met externen

Het kinderdagverblijf ontvangt regelmatig informatie (omzendbrieven) en volgt de regelgeving en aanbevelingen van Kind en Gezin nauwgezet op.

In functie van onze erkenning  wordt ons kinderdagverblijf periodiek gecontroleerd door Zorginspectie Vlaamse Overheid.

Anderzijds is onze kribbe aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Deze organisatie informeert onze instelling omtrent de regelgeving in de kinderzorgsector en vertegenwoordigt ons in de respectievelijke beleids- en overlegorganen.

Daarnaast is er periodiek overleg met allerlei instanties, zoals het gemeentebestuur Londerzeel (lokaal overleg + meldpunt kinderopvang), Dienst Opvanggezinnen Londerzeel en andere kinderdagverblijven in de regio.