Ontdek wat er leeft op het domein

Inschrijving

Hoe en wanneer inschrijven?

*Voor het schooljaar : inschrijven vanaf de maand mei die voorafgaat aan het volgende schooljaar. In de loop van de maand juni wordt U op telefonisch op de hoogte gebracht van de planning voor uw kind.

*Voor de vakantieperiode : alle kinderen moeten voor elke vakantie apart ingeschreven worden. Ongeveer 1 maand voor elke vakantie kan U een inschrijvingsformulier bekomen.

We kunnen slechts opvang bieden aan 32 kinderen. Alle inschrijvingen worden chronologisch verwerkt. In de naschoolse opvang van Het Virgo Sapiens instituut is onbeperkt opvang mogelijk, Wij raden aan de school te verwittigen indien jullie hiervan gebruik willen maken.

Prijs

*0,85 € per begonnen half uur. Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin kent men een reductie toe van 25%  voor het eerste aanwezige kind, 25% voor het tweede aanwezige kind, 25% voor het derde aanwezige kind…

*1,75  € voor het vieruurtje.