Ontdek wat er leeft op het domein

Haal- en brengmomenten

Afspraken haal- en brengmomenten

Het tijdstip van brengen of afhalen van uw kindje is vrij.

Gelieve wel rekening te houden met het tijdstip van de maaltijden in de kribbe, gewoonlijk tussen 11u00 en 12u00 en 15u00 en 16u00.

Indien uw kindje wat later komt dan gewoonlijk, gelieve dan telefonisch een seintje te geven, ook als u wat vroeger dan normaal uw kindje wil afhalen.Kinderen hebben veel behoefte aan middagrust. Daarom vragen wij u om uw kind bij de lopers en de peuters niet te brengen of af te halen tussen 12u00 en 14u00.

Bij de inschrijving van uw kindje in het kinderdagverblijf wordt een OPVANGPLAN afgesproken en ingebracht in het databestand Winkind, bijvoorbeeld: 4 volle dagen per week en niet op woensdag of volle dag op maandag en 2 halve dagen op dinsdag en vrijdag.

Elke wijziging van dit oorspronkelijk opvangplan wordt schriftelijk vastgelegd. Op basis van het globaal opvangplan treft het kinderdagverblijf dagelijks alle nodige voorzieningen voor een optimale, kwalitatieve kinderopvang (personeel, verwarming, verlichting, voeding, verzekering…). Het spreekt voor zichzelf dat het kinderdagverblijf ‘rekent’ op het loyaal naleven van deze afspraken.

Indien uw kindje op het afgesproken opvangmoment NIET naar het kinderdag-verblijf komt, dient u dit telefonisch (of via fax of e-mail) te melden vóór 9u30. Indien wij niet op de hoogte gebracht worden van de afwezigheid van uw kind wordt er een toeslag aangerekend van 25 % van de dagprijs.

De ouders dienen hun kindje ten laatste om 17u55 af te halen, dit is 5 minuten voor sluitingstijd. Dit geeft de begeleidster van de leefgroep de mogelijkheid om haar afdeling ordelijk en veilig af te sluiten. In elke leefgroep worden de namen van kindjes genoteerd die later dan 18 u worden afgehaald. Vanaf de 2de maal PER KALENDERMAAND dat u uw kindje niet tijdig afhaalt, dit wil zeggen om 17u55 aanwezig zijn in de leefgroep, wordt een toeslag van 25% op uw normale ouderbijdrage van die dag aangerekend. Deze toeslag dient om de overuren van het personeel te vergoeden.