Ontdek wat er leeft op het domein

Opvangplanning

Opvangplanning

De ouders en de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf stellen bij inschrijving een overzicht op met de wederzijdse afspraken van het opvangplan.

Dit opvangplan vermeldt :

– de dagen waarop het kind naar de kribbe komt, met aanduiding van volle of halve dagen (een volle dag betekent meer dan 5 uur en een halve dag tot 5 uur ).

– de afgesproken maand en jaar van opname.

– de identificatiegegevens van het gezin en bereikbaarheid ouders.

Voor een volle dag betaalt u 100 % van de ouderbijdrage, voor een halve dag 60%.

De opvang van uw kindje in het kinderdagverblijf kan lopen tot het moment dat uw kindje naar school gaat. Dit moment wordt in onderling overleg bepaald en schriftelijk vastgelegd via een uniform document.

Het kinderdagverblijf staat geen namiddagopvang toe voor kindjes die voor het eerst naar school gaan.

Het gegevens van het opvangplan worden bewaard in het bestand Winkind en kunnen op eenvoudig verzoek van de ouder(s) worden geconsulteerd. Eventuele wijzigingen in het opvangplan kunnen slechts na schriftelijk akkoord van beide partijen doorgaan.