Ontdek wat er leeft op het domein

Overhandigen inschrijvingsdocumenten

Overhandigen inschrijvingsdocumenten

De ouders ontvangen enkele weken voor de start van de opvang een e-mail met daarin de nodige informatie en documenten betreffende de eerste opvangdag.

Deze documenten dienen op de eerste opvangdag, samen met de gevraagde bijlagen, terugbezorgd te worden aan de begeleidster(s) van de leefgroep of de verantwoordelijke(n).