Ontdek wat er leeft op het domein

Toevertrouwen van het kind

Toevertrouwen van het kind

In principe wordt het kind door één ouder of beide ouders afgehaald.

Wanneer een derde persoon uw kindje afhaalt, dient dit voorafgaandelijk mondeling of telefonisch aan de begeleidster of verantwoordelijke te worden gemeld. Bij twijfel zal de verantwoordelijke de ouders contacteren.

Bij echtscheiding neemt de kribbe een neutrale houding aan en baseert zich desgevallend op de beschikking van de (vrede)rechter omtrent het omgangs- en contactrecht met de kinderen.

In het kader van de algemene veiligheid heeft het kinderdagverblijf alle nodige preventieve en logistieke maatregelen genomen in overleg met de Raad van Bestuur, zoals :

– toegangsbeveiliging : via toegangsbadge slagboom domein en ingang kinderdagverblijf.

– brandpreventie : elektronisch branddetectiesysteem in kinderdagverblijf , inspectie +

evacuatieoefeningen in overleg met gemeentelijke brandweerdienst.

– voedingshygiëne (+ bewaring/bereiding) : kinderdagverblijf beschikt over attest FAVV.