Ontdek wat er leeft op het domein

Inschrijvingsdocumenten

Inschrijvingdocumenten

In overleg met Kind en Gezin leggen wij een persoonlijk dossier aan van uw kindje.

Dit dossier bestaat uit een aantal documenten en een databestand (Winkind).

De gegevens in het dossier en het databestand zijn beveiligd en kunnen enkel worden geconsulteerd door de bevoegde verantwoordelijken en de ouders.

Het dossier dient volgende documenten en gegevens te bevatten:

  • een bewijs van gezinssamenstelling: een zelf geschreven verklaring of een uittreksel van de dienst bevolking.
  • een bewijs van aansluiting bij een kinderbijslagfonds met naam van het fonds en het aansluitingsnummer.
  • inkomensattest met vermelding van de ouderbijdrage ( aan te vragen via Kind en Gezin): Infobrochure Kind en Gezin i.v.m. het inkomenstarief
  • infolijst omtrent de bereikbaarheid van ouders, grootouders, dokter…
  • (korte) vragenlijst omtrent uw kindje (voeding, slaap, verzorging…).
  • akkoordverklaring met het huisreglement.
  • akkoordverklaring schriftelijke overeenkomst