Ontdek wat er leeft op het domein

Openingsdagen- en uren en jaarlijkse sluitingsdagen

Openingsdagen- en uren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7 u tot 18 u.

Tussen 7 u en 7u30 worden de kindjes opgevangen in de groep van de baby’s.

Vanaf 7u30 tot 18 u kunnen onze kruipers, lopers en peuters in hun eigen groep terecht.

Jaarlijkse sluitingsdagen

Elk jaar is het kinderdagverblijf gedurende 3 aaneensluitende weken gesloten in juli/begin augustus alsook 1 week tussen Kerstmis en nieuwjaar.

Daarnaast zijn er nog enkele brugdagen voorafgaand aan of aansluitend op feestdagen.

Begin december ontvangen de ouders een lijst met de sluitingsdagen van het volgende kalenderjaar.