Ontdek wat er leeft op het domein

Klachten

Klachten

De ouders kunnen met hun klachten terecht in het kinderdagverblijf: ofwel bij de verantwoordelijken Dirk of Marijke ofwel bij de beheerders (zie beheer en leiding), via een persoonlijk gesprek, brief, telefoon of e-mail.

Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier, onderzocht en behandeld. De oplossing wordt met de ouders binnen de maand besproken en geëvalueerd.

Door het nemen van preventieve maatregelen via het teamoverleg trachten wij te voorkomen dat een klacht zich herhaalt.

Wanneer wij tot geen vergelijk komen, hebben de ouders de mogelijkheid om zich te wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel – telefoon: 02/533.14.14 – e-mail: klachtendienst@kindengezin.be.

In het kader van de wet op de privacy (8/12/1992) worden geen afbeeldingen en/of foto’s van uw kindje(s) gepubliceerd en/of aan derden bezorgd, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor geeft.