Ontdek wat er leeft op het domein

Verzekering

Verzekering

Het kinderdagverblijf beschikt over de nodige verzekeringen met betrekking tot de infrastructuur, de kinderen en het personeel (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) bij het Interdiocesaan Centrum, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Bij ongeval of materiële schade wordt er een ongevalverklaring opgesteld en ingestuurd. De (eventuele) tussenkomst wordt op de rekening van de ouder(s) gestort. Het ongevaldossier wordt opgevolgd en bewaard door de organisatie.