Ontdek wat er leeft op het domein

2. Beheer

2. Beheer

Het kinderdagverblijf De Burcht Londerzeel is een organisatie van vzw De Burcht Londerzeel en is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin (01/23/045/01).
Wij zijn ook lid van het Vlaams Welzijnsverbond en het lokaal overleg van de gemeente
Londerzeel.

De dagelijkse leiding is in handen van Marijke Van Eynde en Heidi De Bruyn

Marijke Van Eynde is eindverantwoordelijke van het kinderdagverblijf en van de buitenschoolse kinderopvang De Zonzolder.
Heidi De Bruyn is medeverantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

Contacteer ons

De dagelijkse leiding is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag :
elke voormiddag van 8 u tot 13 u.
elke namiddag van 14 u tot 16 u.
na telefonische afspraak of via e-mail.

Het kinderdagverblijf is elke werkdag permanent telefonisch bereikbaar op 052/30.58.75
van 7 u tot 18 u.
Via e-mail kunt u ons contacteren op : kdv.de.burcht@skynet.be.