Ontdek wat er leeft op het domein

Samenwerking met de ouders

Samenwerking met de ouders

De ouders hebben dagelijks de mogelijkheid om mondeling informatie, suggesties en bemerkingen uit te wisselen over de opvang met de begeleidsters en de verantwoordelijken.

Daarnaast kan er steeds via telefoon of e-mail worden gecommuniceerd.

Het over en weer boekje biedt hierop een aanvulling. In dit boekje noteren de begeleidsters het dagverloop in de groep en individuele informatie van uw kindje. U kunt hierop vrijblijvend participeren.

Er is inspraak en overleg omtrent de overgang van uw kindje naar een volgende groep. Periodiek worden er kwaliteitsbevragingen uitgevoerd.

Via periodieke nieuwsbrieven worden de ouders op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de kribbe. Daarnaast informeren wij de ouders via affiches omtrent dringende boodschappen, bvb : ziekte,verlof of vervanging van een begeleidster, sluitingsdagenā€¦