Ontdek wat er leeft op het domein

VZW De Burcht

Welkom bij VZW De Burcht

Wie zijn wij?

Vzw de burcht is een vereniging zonder winstgevend doel opgericht in 1997
met maatschappelijke zetel gelegen te burcht 7 – 1840 londerzeel.

wat is het doel van v.z.w. de burcht?

de doelstellingen van vzw de burcht kunnen wij samenvatten in
3  kernaktiviteiten :

– de organisatie en het beheer van een kinderdagverblijf met
dagopvang en naschoolse kinderopvang
en een gezondheidscentrum met centrum leerlingenbegeleiding,
consultatiebureau kind en gezin en dienst arbeidsgeneeskunde.
beide gebouwen bevinden zich op het burchtdomein.

– het verlenen van de nodige steun aan de jeugdverenigingen op
het burchtdomein: chiromeisjes londerzeel en scouts londerzeel

– het permanent onderhoud van het burchtdomein in overleg met
groenbeheer

deze doelstellingen worden gerealiseerd vanuit een
christelijke levensbeschouwing.

wie is wie bij vzw de burcht londerzeel ?

de raad van bestuur bestaat uit volgende personen :

Verbruggen Marcel (†) – voorzitter

Hoebeek Kris – waarnemend voorzitter

Capon Arsene – projectleider

Delsin Dirk – secretaris

Vervloet Louis (†) – bestuurslid

Slachmuylders Stephan – juridisch raadgever

De Maeyer Alfons – bestuurslid

Perée Felix – bestuurslid