top of page

Historiek

Het domein ‘De Burcht’, ook al eens de groene long van Londerzeel - Centrum genoemd, heeft al zijn geheimen nog niet prijs gegeven. Door oorlog, plundering en door fantasierijke volksoverlevering ontstond  hier een waas van geheimzinnigheid.

Wat overblijft uit een donker verleden is een castrale motte, een primitief verdedigingssysteem met afbakening van opperhof en neerhof.

In oorsprong eigendom van de Berthouts treed een verval in na de nederlaag van dit oud geslacht tegen de Hertogen van Brabant. Door huwelijk komt de heerlijkheid binnen het land van Grimbergen in het bezit van de familie Vianden. Uit deze periode dateert de bouw van een burcht. Wanneer deze versterking later in het bezit komt van Willem van Oranje-Nassau zal deze verwoest worden tijdens de godsdienstoorlogen onder Spaans Bewind. Uit het puin zal een residentieel gebouw oprijzen. Huis en goed zal  beheerd worden door rentmeesters van de hoge adel. Na de Franse Revolutie en het instorten van het Ancien Regime komt hetdomein in handen van voorname families uit Londerzeel. In 1957 doet de laatste bewoonster een schenking aan de vzw Parochiale Werken. De omgeving wordt omgevormd tot speeltuin en ruimte voor de jeugd.

Een besluit tot opwaardering van het domein en na grondig archeologisch onderzoek geeft de uitbouw van een kinderdagverblijf, uitbereiding en aanpassing van jeugdlokalen een nieuw uitzicht. Door deze activiteiten werd aan deze historische site een aangepaste bestemming gegeven

bottom of page